Feng Shui Items

Hong Kong feng shui black stone horse A021

+ Material & Origin: Feng shui black stone horse (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 38cm x 31cm x 65cm + Weight: 5kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui gold dragon horse A150

+ Material & Origin: Feng shui gold dragon horse (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 40cm x 18cm x 45.5cm + Weight: 5.75kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui white Jade horse M165

+ Material & Origin: Feng shui white Jade horse (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 24cm x 14cm x 35cm + Weight: 3.85 Kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui white stone tiger M163

+ Material & Origin: Feng shui white stone tiger (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 21cm x 5cm x 8.5cm + Weight: 1kg + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui Huanglong jade lion H036

+ Material & Origin: Feng shui Huanglong jade lion (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 5cm x 4cm x 8.5cm + Weight: 540gr/pair + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui color stone lion A072

+ Material & Origin: Feng shui color stone lion (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 29.5cm x 15.5cm x 34cm + Weight: 3.6kg + Meaning: + Usage: + Price: