Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu – TT-HL-10099

+ Material & Origin: Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 18cm x 13cm x 13cm + Weight: 127g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu –

+ Material & Origin: Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 17.5cm x 11cm x 14cm + Weight: 228g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu – TT-HL-8235

+ Material & Origin: Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 15cm x 11cm x 13.5cm + Weight: 104g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu – TT-HL-19907

+ Material & Origin: Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 22cm x 13cm x 16.5cm + Weight: 251g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu – TT-HL-17027

+ Material & Origin: Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 20cm x 12cm x 14cm + Weight: 215g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu – TT-HL-12121

+ Material & Origin: Feng shui tricolor Huanglong jade chan chu (Xinjiang) + Dimensions (L x W x H): 16cm x 13cm x 13cm + Weight: 153g + Meaning: + Usage: + Price:

Feng Shui Viet – Feng Shui Shop – Feng Shui Gems – Feng Shui Jewelry