Feng shui Huanglong jade lion H036

+ Material & Origin: Feng shui Huanglong jade lion (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 5cm x 4cm x 8.5cm + Weight: 540gr/pair + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui color stone lion A072

+ Material & Origin: Feng shui color stone lion (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 29.5cm x 15.5cm x 34cm + Weight: 3.6kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui gold carp A185

+ Material & Origin: Feng shui gold carp (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 27cm x 16cm x 29cm + Weight: 2.4 kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui gold dragon fish A196

+ Material & Origin: Feng shui gold dragon fish (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 17cm x 11cm x 22cm + Weight: 0.8kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui gold carp A187

+ Material & Origin: Feng shui gold carp (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 26cm x 15cm x 31cm + Weight: 2.3kg + Meaning: + Usage: + Price:

Hong Kong feng shui money green dragon A141

+ Material & Origin: Feng shui money green dragon (Hong Kong) + Dimensions (L x W x H): 27cm x 13cm x 29cm + Weight: 2.5 kg + Meaning: + Usage: + Price:

Feng Shui Viet – Feng Shui Shop – Feng Shui Gems – Feng Shui Jewelry